Les empreses Baleària i Trasmapi assumeixen el servei de primera i darrera hora entre Formentera i Eivissa

El conseller Marc Pons i la presidenta de Formentera, Alejandra Ferrer, anuncien la solució a la garantia del serveis de les 6.00 i 22.30 hores

El conseller de Mobilitat i Habitatge, Marc Pons, i la presidenta del Consell de Formentera, Alejandra Ferrer, han explicat avui conjuntament que les navilieres Balearia i Transmapi assumeixen el servei de primera hora (sortida a les 6.00 des de Formentera) i darrera hora (sortida a les 22.30 des d’Eivissa) de la connexió marítima entre Formentera i Eivissa.

En haver comunicat les dues empreses la seva voluntat de dur a terme el servei -Balearia el de les 6.00 hores i Transmapi el de les 22.30- no serà necessari convocar un concurs ni, per tant, destinar-hi doblers públics. Seran les pròpies empreses les que assumiran el cost.

En els propers dies, el conseller dictarà una resolució administrativa mitjançant la qual s’instarà a les companyies navilieres que operen entre Eivissa i Formentera a què presentin els seus plans per cobrir el servei. La resolució inclou un requeriment a les companyies que ha de ser contestat en 15 dies.

Avui ja es pot avançar que en aquest termini es formalitzarà la proposta per part, al manco, de dues de les companyies que operen perquè així ja ho han fet saber de paraula a la Conselleria.

Així, transcorregut el termini de 15 dies, es farà pública una segona resolució del conseller Marc Pons que detallarà els serveis i qui les donarà d’acord amb la proposta de les pròpies empreses. Aquesta ordre del conseller dona la garantia de l’obligatorietat de compliment del servei.

Baleària ha traslladat ja a la Conselleria la seva disposició a realitzar el trajecte de primera hora del matí (a les 6.00 hores) a demanda, de dilluns a divendres.

Igualment, de la seva banda, Transmapi ha comunicat que farà el servei de les 22.30 entre Eivissa i Formentera.

La previsió màxima és que el servei pugui començar d’ 1 de març, tot i que podria començar abans.

Tant el conseller Marc Pons com la presidenta de Formentera, Alejandra Ferrer, han coincidit en destacar que la feina conjunta de les dues institucions així com la bona disposició de les dues companyies -donant resposta a la petició de Govern i Consell- ha permès trobar aquesta solució.

També han ressaltat que es tracta únicament de la primera passa per millorar la connectivitat de Formentera. Paral·lelament s’aborda la tramitació del decret que desenvolupa la llei de transport marítim i serà en aquesta normativa en la què es tractarà de manera més ampla la connectivitat via marítima.

Ambdós també han coincidit en la necessitat d’abordar el debat sobre l’establiment de límits a la pressió que, en la temporada alta, pateix Formentera per via marítima, obrint la porta a un màxim d’embarcacions a determinades hores.

La solució avui anunciada s’ha adoptat en compliment de l’aplicació directa de la Llei 11/2010 d’ordenació del transport marítim de les Illes Balears.

La llei, si bé determina que s’han de dictar les normes reglamentàries i disposicions administratives pel seu desenvolupament també recull (en la seva disposició transitòria tercera) que fins a l’aprovació de freqüències horàries del servei (que, entre d’altres qüestions, contemplarà el decret de desenvolupament en el qual s’està treballant), s’han de complir com a mínim unes sortides en cada sentit d’acord amb l’article 28.3, que fixa els drets dels residents de Formentera en connectivitat.

Dit article disposa que les franges horàries de les connexions entre Formentera i Eivissa han de facilitar les connexions aèries. En aquesta línia, la llei parla d’ una sortida primerenca a les 6.00 amb servei a la demanda des de Formentera i una nocturna des d’Eivissa a les 21.30 hores. En aquest darrer cas, s’ha acordat superar el mínim exigit i fixar l’hora de la darrera connexió des d’Eivissa a les 22.30 hores.

Els serveis jurídics han avalat que es pot exigir el compliment d’aquests mínims de primera hora i darrera en aplicació directa de la llei, tot i que el decret en elaboració concreti més el detall del servei i altres condicions de connectivitat.

A més, apunten també que La Llei 1/2019 de 31 de gener del Govern de les Illes Balears preveu que tot i l’inici d’un procediment per a l’elaboració de disposicions reglamentàries (en aquest cas el decret de transport marítim en elaboració) , l’òrgan competent en la matèria (en aquest cas la Conselleria de Mobilitat i Habitatge) podrà adoptar motivadament mesures provisionals adequades i necessàries per assegurar la regulació que està en tràmit.

Aquesta solució s’adopta mentre es tramita el decret de transport marítim, però es garanteix que es cobreix la barca de primera hora (6.00) i darrera (que es fixarà en les 22.30) en temporada baixa: des de l’1 de novembre al 30 d’abril.

Pel cas que no hagués estat possible aqueta opció , s’havia valorat també una segona opció: la de convocar un concurs, pel qual s’acceptava l’esmena de Gent x Formentera d’afectar 225.000 euros del pressupost de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge per poder cobrir el servei.